Čišćenje uvale Čikat


U organizaciji Jadranka d.d. i SRD "Udica", dana 20.07.2012., održano je čićenje podmorja plaže u autokampu "Čikat", kojoj se odazvalo 9 članova kluba, od kojih su 5 obukli odijela i skočili u more, a ostala 4 člana pratila su ih sa dva plovila i skupljali izronjeni otpad. Nakon 3 sata, akcija je završena a na obalu je izvučeno mnoštvo staklenih i plastičnih boca, automobilskih guma, željeznih ograda i ostalog smeća, a najzanimljiviji primjerak je ipak bila zubna proteza koju je izronio Igor Majkić, i koja je izazvala smijeh brojnih kupača u kampu koji su sa zanimanjem pratili svaki pokret tijekom akcije.
Količina smeća je odvežena na posebno mjesto u autokampu gdje je održano predavanje o štetnosti bacanja otpada u more, vremenu potrebnom za biološku razgradnju i inim zanimljivim podacima koji bi trebali "usaditi" malo savjesti onima koji prema moru potupaju ravnodušno.

Nakon akcije, članovi su uz ugodno druženje i pizzu u restoranu "Kredo" raspravljali o dojmovima ovog druženja i dogovarali nove akcije kluba.
S.B.