Eko akcija "More zna, otok pamti"
čišćenje luke Mali Lošinj 09.04.2022.

Eko akcije

Kako bi naše podmorje održali čistim, periodično organiziramo eko akcije. Do sada smo sa suorganizatorima A/C Poljana, Jadranka d.d., Lučka uprava, Turistička zajednica grada Malog Lošinja, Centar za zdravo odrastanje "Idem i ja" organizirali čišćenje luke Mali Lošinj, uvale Čikat i uvale Poljana.