Memorijalni kup Busanić-Rizvić

Povodom tragičnih smrti naših članova, podvodnih ribolovaca Franka Busanića i Lea Rizvića svake godine u svibnju
organiziramo Memorijalni kup u podvodnom ribolovu.